Books and policy reports

2018

Elinder, M and J Hagen, ”Den komplexa tjänstepensionen!”, SNS Förlag, Stockholm 

Heller Sahlgren, G and H Jordahl, ”Lönsamma kunskaper: Sambandet mellan vinst och kvalitet i svenska grundskolor ”, Confederation of Swedish Enterprise.  

Hagen, J and H Malmberg. "Hur kan tidiga hälsorelaterade utträden ur arbetslivet minskas?." SNS Förlag, Stockholm 

Jordahl, H, ”Cherry picking i välfärdsföretag”, Fores Policy Brief 2018:8. 

2017

Andersson, H, H Berg, and M Dahlberg, “Native migration responses to increased immigration”, Ifo DICE Report 15(3).

Bartels, C, “Trends in global income inequality – Germany” in F Alvaredo,  L Chancel, T Piketty, E Saez and G Zucman (eds) World Inequality Report 2018, World Inequality Lab, Paris.

Bastani, S, S Blomquist and L Micheletto, “Optimal pensions in a multi-period Mirrlees bodel, in R Holzmann and J Piggott (eds) The Taxation of Pensions, MIT Press.  (forthcoming)

Bastani, S, T Blumkin, and L Micheletto, “Gender wage gap and the welfare-enhancing role of parental leave rules”, ifo DICE Report 15 (2)

Brewer, M and S Cattan, “Universal pre-school and labor supply of mothers”, ifo DICE Report 15(2).

Elinder, M and H Jordahl, “Röstar väljarna med plånboken?” in Nationalekonomins frågor. Studentlitteratur.

2016

Angelis, J, A Häger Glenngård and H Jordahl (2016), Att styra och leda en vårdcentral: Hur går det till och vad kan förbättras? SNS Förlag.

Bartells, C (2016), “Development of Top Incomes in Germany since 2001”, DIW Economic Bulletin Nr.1/2/2016

Bergh, A, H Jordahl and R Öhrvall (2016) ”Tål den svenska modellen att jämföras? Om utlandssvenskars attityder till välfärdsstaten” i M Solevid (red) Svenska utlandsröster, Göteborgs universitet: SOM-institutet, s. 211–232.

Hasselberg, Y and H Ohlson (2016), “Collective wealth formation: Conflict and compromise in Sweden, 1950-2000” in P Hudson and K Tribe (eds) The contradictions of capital in the twenty-first century. The Piketty opportunity, Agenda Publishing, Newcastle.

Heller Sahlgren, G and H Jordahl (2016), Information – ett verktyg för bättre skolsystem. SNS Förlag.

Mörk, E (2016) ”Sociala utmaningar för framtidens arbetsmarknad”, Underlagsrapport till analysgruppen Arbete i framtiden, Kansliet för strategi och framtidsfrågor.

2015

Edmark, K (2015), ”Vägval när det gäller marknadsmekanismer i utbildningssystemet”, Uppdragsrapport till LOs rapportserie ”Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik”.

2014

Alstadsæter, A, M Jacobs and A Vejsiu (2014), 3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups. Report to the Expert Group on Public Economics (ESO) 2014:2, Swedish Ministry of Finance. Fritzes, Stockholm

Bergman, M and H Jordahl (2014), Goda år på ålderns höst?, En ESO-rapport om konkurrens inom äldreomsorgen, Report to the Expert Group on Public Economics (ESO) 2014:1, Swedish Ministry of Finance. Fritzes, Stockholm

Holmlund, B, E Mörk, M Palme och R Östling (2014) ”Arbetsmarknadsreformer för jobb och välfärd”, Rapport från socialdemokraternas forskningskommission.

Mörk, E, A Sjögren and H Svaleryd (2014) Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund och barns hälsa, SNS Förlag

2013

Dahlberg, M and H Lundqvist (2013), ”Politikers egenskaper och privatisering av välfärdstjänster” i H Jordahl (red) Välfärdstjänster i privat regi: Framväxt och drivkrafter, SNS, Stockholm.

Elinder, M and H Jordahl (2013), ”Kontrakt kostnader och kvalitet” i H Jordahl (red) Välfärdstjänster i privat regi: Framväxt och drivkrafter, SNS, Stockholm.

Elinder, M and H Jordahl (2013), ”Kommunpolitikers beslut och brukarnas val” i H Jordahl (red) Välfärdstjänster i privat regi: Framväxt och drivkrafter, SNS, Stockholm.